Hủy

Điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này, đôi khi có thể được sửa đổi, áp dụng cho tất cả các dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua các nhà phân phối) được cung cấp qua mạng trực tuyến, qua điện thoại hoặc email. Bằng cách truy cập, xem và sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi qua bất cứ trang mạng nào (sau đây gọi chung là “Website”) hoặc bằng cách hoàn thành đặt vé từ trước, bạn công nhận việc đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản, điều kiện được nêu bên dưới (bao gồm cả cam kết bảo mật).

Nội dung, hệ thống và dịch vụ đặt vé trực tuyến được cung cấp trên các trang này và thông qua trang web (dịch vụ) được sở hữu, vận hành và cung cấp bởi mylinh.me và được cung cấp cho bạn, chỉ dùng cho mục đích phi thương mại, tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu bên dưới.

1. Xác nhận đăng ký:

Đăng ký được chấp nhận khi chúng tôi nhận được đầy đủ thanh toán. Sau khi đã thanh toán, bạn sẽ nhận được xác nhận qua email từ Ban thư ký. Bạn được yêu cầu thông báo cho chúng tôi nếu bạn không nhận được xác nhận trong vòng 2 ngày sau khi thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào gây ra bởi địa chỉ email sai do khách hàng cung cấp hoặc trường hợp mà khách hàng không thông báo cho chúng tôi rằng chưa nhận được xác nhận qua email.

2. Hủy bỏ

Xin lưu rằng hệ thống không cho phép việc hủy giao dịch một cách mặc định sau khi giao dịch đã được xác nhận bởi hệ thống, do vậy chúng tôi không cung cấp bất kỳ chức năng nào cho phép bạn hủy giao dịch đã thực hiện. Do vậy, nếu việc hủy giao dịch là cần thiết với bạn, vui lòng gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi qua email. Sau khi nhận được việc hủy vé, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để giải quyết vấn đề.

3. Quyền riêng tư

Mylinh.me sử dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Những thông tin cá nhân như tên, số thẻ tín dụng của bạn chỉ được tiết lộ tại các khu vực pháp lí liên quan để hoàn tất các thủ tục cần thiết dựa theo yêu cầu của bạn. chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền gửi thông tin cá nhân của bạn cho các công ty của chúng tôi (trong và ngoài Việt Nam), bao gồm cả nhân viên trong công ty, các bên đại diện và đại lí đáng tin cậy của chúng tôi – những người có quyền sử dụng thông tin với sự cho phép của chúng tôi, những người cần biết hoặc những người có quyền sử dụng thông tin để thực hiện dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả các dịch vụ khách hàng; thanh toán, yêu cầu, nghiên cứu nội bộ) và vì lợi ích của bạn.

Vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.


Ban quản trị Mylinh.me